kasy fiskalne wag sklepowe krajalnice - metkownice - czytniki kodów

Zasady prowadzenia ewidencji

Warto zajrzeć » Zasady prowadzenia ewidencji

Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu.
Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji
Oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją musi złożyć każda osoba, która w firmie będzie odpowiedzialna za użytkownie kasy fiskalnej. Obowiązku tego musi dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Taka zasada została określona w § 6 ust. 3-5 rozporządzenia:
  • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
  • (...)
    3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

    4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
    5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla aosoby, o której mowa w ust. 3.
  •  
Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji – do kiedy podpisać oświadczenie
Rozporządzenie w sprawie kas precyzuje termin obowiązkowego podpisania oświadczenia przez wszystkich użytkowników urządzeń. Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów, czas na podpisanie dokumentu mają do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.
 
Dokumenty do pobrania:

 

Facebook