kasy fiskalne wag sklepowe krajalnice - metkownice - czytniki kodów

Terminale kart płatniczych

KONTAKT

 Tel.        533-77-66-06                                              

 E-mail:  sklep@antech24.pl               

 

Dynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ zagranicznych turystów dodatkowo sprzyjają rozwojowi transakcji bezgotówkowych.
 
Co więcej, tendencja wzrostowa dotycząca emisji kart płatniczych i rozwoju systemu do realizacji transakcji kartowych będzie utrzymywać się jeszcze przez długie lata, bowiem jak twierdzą specjaliści „pozostało nam wiele do zrobienia w sferze upowszechnienia płatności bezgotówkowych, tak by osiągnąć średni poziom europejski” [Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce]
 

Jednak wymogi Unii Europejskiej to nie jedyna przyczyna rosnącej liczby placówek handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze.        

        

Za koniecznością instalacji stanowisk obsługujących bezgotówkowe transakcje kartowe od wielu lat przemawiają następujące korzyści:

 • Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.
 • Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.
 • Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.
 • Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.
 • Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.

Akceptacja kart - zasada działania

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta - wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w odpowiedni system płatniczy (terminal lub aplikacja płatnicza  PIN Pad) – Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • Centrum Rozliczeniowe – Agent Rozliczeniowy

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od przeciągnięcia karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub czytniku kart magnetycznych współpracującym z aplikacją płatniczą) oraz, jeżeli tego wymaga dana karta, wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy (terminal bądź stanowisko komputerowe wyposażone w aplikację płatniczą) komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji min. sprawdzając takie informacje jak: kod PIN, listę kart zastrzeżonych i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych Centrum Rozliczeniowe wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji, które w przypadku braku wymogu wprowadzania kodu PIN musi zostać podpisane przez posiadacza karty. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar.

Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum Rozliczeniowe, które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych. Zasadę działania procesu akceptacji kart płatniczych przedstawia schemat na początku strony.  

 

Typy transakcji płatniczych

Systemy płatnicze PayTel pozwolą Państwu na dokonywanie następujących transakcji:

Transakcje standardowe

 • Płatność kartą.
 • Zwrot tj. zwrot należności klientowi, który zdecydował się na zwrot zakupionego przez niego towaru, lub w przypadku pomyłki obsługi przy wprowadzeniu wysokości kwoty do zapłaty,
 • Unieważnienie transakcji

Transakcji wykorzystywanych w restauracjach.

 • Płatność zawierającą napiwek
 • Wprowadzenie kodu kelnera z możliwością obsługi do 20 kelnerów.

Transakcji wykorzystywanych najczęściej w hotelach i wypożyczalniach samochodów.

 • Preautoryzacja (rezerwacja środków na koncie klienta wykonywana w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów)
 • Dopełnienie preautoryzacji (transakcja płatności, na kwotę należną za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub wynajem samochodu).
 • Obciążenie karty. W hotelach istnieje możliwość obciążenia rachunku klienta karty w przypadku rezerwacji pokoju przez klienta i nie pojawienia się w hotelu. W takim przypadku właściciel hotelu może obciążyć rachunek karty jako zabezpieczenie rezerwacji wystawiając Dowód
 • Sprzedaży na kwotę równą cenie jednej doby hotelowej wraz z podatkiem VAT. Obowiązkowe jest wtedy poinformowanie klienta podczas dokonywania rezerwacji o możliwości obciążenia rachunku karty kwotą określoną powyżej, w przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu lub, gdy nie zostanie odwołana rezerwacja w podanym przez hotel terminie.

Transakcje MAIL ORDER i PHONE ORDER – płatności na odległość.

 • W tego typu transakcjach po wypełnieniu w odpowiedni sposób zamówienie na podstawie danych podanych telefonicznie bądź przesłanych pisemnie można wykonać sprzedaż za pomocą karty płatniczej bez konieczności obecności fizycznej posiadacza karty w placówce handlowej

 

Internetowy system raportujący - Moduł Kartowy

Dla klientów posiadających sieć placówek handlowych akceptujących karty płatnicze możliwe jest udostępnienie poprzez przeglądarkę internetową Modułu Kartowego.

Moduł Kartowy podzielony jest na 3 główne funkcjonalności:

 • Wyciągi - dane dotyczące wyciągów dla operacji dokonywanych w placówkach handlowych
 • Transakcje - wyszukiwanie transakcji wg zadanych kryteriów i wyświetlanie szczegółowych danych transakcji
 • Eksport - eksport danych transakcyjnych

Dlaczego akceptacja kart z PayTel

Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie PayTel wspiera działalność handlową i usługową klientów starannie dobranymi nowoczesnymi technologiami kierując się zawsze zasadą zachowania najwyższej jakości oferowanych produktów i usług.

Oto, co gwarantujemy Państwu w ramach systemów płatniczych:

Bezpieczeństwo

 • najwyższej klasy poziom bezpieczeństwa zapewniony przez:
 • autoryzacją transakcji w organizacji wydawcy karty, podczas której sprawdzane są takie dane jak: numer karty, ważność karty, istnienie konta klienta, dostępność środków na koncie, zastrzeżenie karty.
 • weryfikację kodu PIN klienta, w przypadku karty przeznaczonej do użytku elektronicznego, w większości kart Maestro i MasterCard Electronic. Procedura weryfikacji PIN-u sukcesywnie obejmuje inne rodzaje kart.
 • gwarancja realizacji zobowiązań finansowych na najwyższym poziomie dzięki umowie w zakresie akceptacji kart podpisywanej z instytucją bankową, w której Centrum Rozliczeniowe ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo rozliczeń transakcji kartowych.
 • specjalna budowa PIN Padu zapewnia kodowanie informacji zabezpieczając przed odczytem PIN-u
 • ścisłe zintegrowanie z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym eliminujące możliwość występowania pomyłek przy dokonywaniu transakcji.
 • wkrótce także możliwość akceptacji kart mikroprocesorowych, dających jak do tej pory 100% gwarancję bezpieczeństwa transakcji

 

Szybkość rozliczania transakcji

Oferujemy Państwu rozliczenie transakcji płatniczych najpóźniej w drugim dniu roboczym po zamknięciu dnia - oznacza to, że dla wszystkich transakcji dokonanych od godziny 23:58 dnia wczorajszego do godziny 23:58 dzisiaj zostanie wygenerowany przelew na Państwa konto w następnym dniu roboczym     (o ile to będzie dzień roboczy).

 

Wygoda

 • możliwość zaimplementowania na jednym urządzeniu (terminal) dodatkowych funkcji typu: aplikacja lojalnościowa lub obsługa kart flotowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • integracja działania aplikacji płatniczych z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym umożliwia łatwiejszą i szybszą obsługę, uniknięcie pomyłek przy wpisywanie kwoty transakcji na terminalu, automatyczne zakończenie transakcji,
 • wybór umożliwiający całkowite zastąpienie terminala płatniczego rozwiązaniem softwarowym - aplikacją płatniczą Celto S1,
 • czytelnie napisana instrukcja zapewnia sprawne wykonywanie transakcji,
 • najnowocześniejsze technologie transmisyjne GPRS zapewniają szybkie autoryzowanie transakcji bez konieczność posiadania infrastruktury telekomunikacyjnej w placówce.

 

Elastyczność

 • możliwość konfigurowania stanowiska sprzedażowego w zależności od potrzeb placówki handlowej: terminale płatnicze, aplikacje płatnicze, PINPady, imprintery, zapewniające optymalny stosunek korzyści do ceny
 • współpraca z dowolnym oprogramowaniem sprzedażowym poprzez skomunikowanie go z aplikacją płatniczą celem ułatwienia sprzedaży
 • możliwość modyfikacji oprogramowania. Zespół programistów NOVITUS SA. jest gotowy zmodyfikować aplikację znajdujące się w terminalu na życzenie klienta.

 

Facebook